Filosofie

Wiskunde is een uitdagend, inspirerend, spannend, en mooi avontuur. In onze lessen willen we graag deze kijk op wiskunde overdragen: het is een mooi vak waar je ook veel plezier aan kunt hebben.

Elk kind is anders, daarom investeren we veel tijd in het persoonlijke profiel van de leerling. Elk kind zal meer of minder aanleg hebben voor wiskunde, en als een leerling vooral gebaat is bij het begeleiden van het huiswerk dan zullen we daar de aandacht op vestigen. Als een leerling juist meer de diepte in wil, dan hebben we daar ook het materiaal voor. Wij zullen met al het geduld de leerlingen benaderen en elke leerling op maat bedienen.

Wij streven ernaar het wiskundig denken zoveel mogelijk te bevorderen in plaats van het vullen van een trukendoos. De vraag ‘waarom is dit zo?’ zal veelvuldig worden gesteld. Zo leren leerlingen niet in vaste stramienen denken maar bevorderen we het creatieve process. Daardoor blijft de opgedane kennis beter beklijven en kan deze op verschillende manieren worden ingezet.

Wat niet veel mensen weten: Het woord wiskunde is geïntroduceerd door Simon Stevin, een belgische natuurkundige en wiskundige. Simon Stevin zag wiskunde als een hoge kunstvorm. Het woord wiskunde is daarom ook afgeleid van wisconst, de kunst van het gewisse. Oftewel een kunstvorm van het zeker weten. Alleen in Nederland en België bestaat er een woord dat niet is afgeleid van mathematikos (grieks).

 

QUOTES WAAR WE IN GELOVEN.

Alfred Adler: The educator must believe in the potential power of his pupil, and he must employ all his art in

 

seeking to bring his pupil to experience this power.

 

Plato: Do not train a child to learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent the genius of each.

Einstein: If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.

Georg Cantor: In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it.

Jean Piaget: The principal goal of education is to create individuals who are capable of doing new things, and not simply of repeating what other generations have done before.