EXAMENTRAINING

De data voor de eindexamens wiskunde 2015 zijn:

VWO  – Wiskunde A,B,C : Woensdag 13 mei 13.30-16.30.

HAVO – Wiskunde A,B    : Woensdag 20 mei 13.30-16.30.

Examentraining bij deWiskundeSchool is verspreid over een aantal weken. Wij geloven niet in een laatste moment training van 2 of 3 dagen. Door de training over een aantal weken te verspreiden kan er beter gedifferentieerd worden per leerling. Zo kunnen de zwakkere onderdelen per leerling nauwkeuriger worden onderscheiden. De tijd tussen de lessen kan gebruikt worden om extra te oefenen op een bepaald onderdeel, en in de volgende les kunnen daar vragen over worden gesteld.

De training bestaat uit een serie van 12 lessen waarbij alle thema’s van het Curriculum aan bod komen. DeWiskundeSchool verzorgt examentrainingen voor VWO (Wiskunde A,B,C) en HAVO (Wiskunde A en B). De groepjes  bestaan maximaal uit 4 leerlingen. (Een stuk minder dan bij reguliere Examentrainingen). Ook deze trainingen worden online gegeven.

De trainingen starten in de week van 30 maart 2015. Het definitieve rooster zal in April op de site worden geplaatst.

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven voor de training.